Marstal Kajakklub | Marstal Kajakklub

Alle medlemmer, der har øvet redning i 2019

Navn
Carsten (Jens) Jensen
Helle Kingo Jensen
Jan Møller Jensen
Jørgen Friis
Kurt Lund
Lars Lading
Maria Jeppesen Knudsen
Per Morsø
Simon Sæderup
Susanne Grube
Thea de Magos Jensen