Elektronisk rokort

Forside     Om programmet     Dokumentation     Pris     Kontakt

Administratorguide

Administration og opsætning af programmet

Indhold

Tekniske krav

 • PC
  • PC med adgang til Internettet
  • Microsoft Internet Explorer 7 eller nyere
  • JavaScript skal være aktiveret i browseren
  • Skærm med min. opløsning på 1280x1024
  • Mus
 • Mobile enheder
  • Mobile enheder der anveder iOS, Android eller Windows Mobile er understøttet (browserbaseret)

Installation

Da programmet er webbaseret kræves der kun en PC eller en mobil enhed med adgang til internettet for at anvende det. Programmet fungerer med både faste og mobile bredbåndsløsninger. Programmet kræver ikke et tastatur (det vises på skærmen) så det kan sagtens anvendes i et vådt miljø i en bådhal sammen med en vandtæt mus.

Programmet kan anvendes uden at brugerne behøver at logge på (anonym adgang). Det anvendes typisk hvis klubben f.eks. har opstillet en PC i en bådhal eller et klublokale. For at få anonym adgang skal der anvendes et specielt link som kan ses under Hjælp i administrationsmodulet.

Dette link skal betragtes som et "hemmeligt" link (derfor den lange URL). Det skal kun bruges i den browser som anvendes i klubben. Det skal ikke bruge det på hjemmesider eller lign., da alle dermed vil kunne komme ind programmet og rette eller slette data.

Programmet kan med fordel afvikles i fuld skærm på PC'en i klubben. Dette kræver blot:

 • at "rokort.dk" tilføjes til "Local Intranet" zonen i Internet Explorer
 • at popup blokering er slået fra for "rokort.dk" i Internet Explorer

Opsætning

Programmet indeholder et administrationsmodul hvor alt opsætning sker. Inden programmet kan tages i brug skal de grundlæggende data opsættes.

Administrationsmodulet er delt op i fire områder:

 • System
 • Klubben
 • Medlemmer
 • Både

Et eller flere medlemmer kan tildeles adgang til administrationsmodulet. Det opsættes på de enkelte medlemmer hvilke områder de skal have adgang til. Dette giver mulighed for at et medlem f.eks. kan få adgang til bådområdet uden også at få adgang til medlemsområdet.

I administrationsmodulet findes der komplet hjælp til alt funktionalitet og samtlige felter. Hjælpen findes i øverste højre hjørne for hvert af punkterne.

System

Under dette menupunkt findes:

Stamoplysninger Her opsættes de grundlæggende klubdata som navn, logo, langturdistancer, farvekoder for roere mm. Her defineres også hvilke dele af programmet der skal være adgang til når brugerne hhv. er anonyme eller logget på.
Sæsoner Her opsættes klubbens sæsoner. Sæsonerne bliver anvendt til gruppering af de roede ture og er delt op i en sommer- og en vinterperiode.
Rutegrupper Her opsættes en overordnet gruppering af klubbens rovand.
Ruter Her opsættes de enkelte destinationer i klubbens rovand.
Rettigheder Afhængigt af klubbens ambitionsniveau kan her opsættes rettigheder som kan anvendes til at styre hvilke både og hvilke ruter medlemmerne må ro. Rettighederne kan opsættes meget detaljeret og være faste eller afhængigt af f.eks. antal roede ture eller kilometer.

Klubben

Under dette menupunkt findes:

Meddelelser Her kan indtastes meddelelser som vises for forsiden. Meddelelser kan have en udløbsdato så de automatisk fjernes igen og de kan opsættes til altid at vises i toppen.
Aktiviteter Her kan oprettes aktiviteter som medlemmerne kan tilmelde sig.
E-mail grupper Her kan oprettes e-mail grupper der kan indeholdende et eller flere medlemmer. E-mail grupper anvendes f.eks. til at gruppere de medlemmer der sidder i et udvalg eller i bestyrelsen.
E-mails Her oprettes e-mails (f.eks. nyhedsbreve) som kan sendes til de e-mail grupper der er defineret, til alle medlemmer eller til de medlemmer der har tilkendegivet at de ønsker nyheder fra klubben.
Forespørgsler Her kan der laves SQL forespørgsler i databasen. Dette giver mulighed for at lave et hvilket som helst udtræk fra databasen der måtte ønskes. Resultatet af forespørgslen kan overføres til Excel eller vises på klubbens hjemmeside. Hvis klubben f.eks. vil vise en kilometerstatistik så laves der blot en forespørgsel der viser dette.
Links Her kan der opsættes links til andre hjemmesider eller et forespørgsler der er oprettet i programmet. Disse links kan ses af alle brugerne af programmet.

Medlemmer

Under dette menupunkt findes:

Medlemstyper Her opsættes klubbens medlemtyper. Dette kan anvendes til gruppering når der laves statistik.
Aktive medlemmer Her opsættes klubbens medlemmer. Der kan registreres en lang række informationer om de enkelte medlemmer lige fra navn og adresse til indmeldelsesdato, kontingentudløbsdato osv. Det er også her de enkelte medlemmer tildeles adgang til rokort.dk og evt. til administrationsmodulet.
Spærrede medlemmer Her vises de medlemmer der er blevet spærret (ikke længere aktive i klubben).

Både

Under dette menupunkt findes:

Hovedtyper Her opsættes klubbens hovedtyper, dette kan f.eks. være kajak, kano, inrigger, outrigger osv.
Bådtyper Her opsættes de enkelte bådtyper, der er knyttet sammen med hovedtyperne, dette kan f.eks. være turkajak, turkajak (toer), kapkajak, kapkano, 4-årers inrigger, singlesculler osv.
Både Her opsættes klubbens både.

Og når du er nået hertil er klubben klar til at gå i drift med programmet :-)

Ekstern statistik

Det er muligt at vise data fra programmet på klubbens hjemmeside.

Der er to måder at få adgang til data:

 • Ved at anvende forespørgsler
 • Ved at anvende XML filer

Forespørgsler

I programmet kan der laves et hvilket som helst udtræk fra databasen ved at skrive en SQL forespørgsel. Dette kan f.eks. anvendes til at generere en roerstatistik, bådstatistik, medlemsliste eller lignende.

Enhver forespørgsel kan opsættes så den kan kaldes udefra. Når dette er gjort genereres der en genvej til forespørgslen og der skal så blot linkes til denne genvej fra klubbens hjemmeside.

Eksempel: forespørgsler fra demoversionen:

XML filer

Programmet genererer XML filer med data til roerstatistik, bådstatistik, sæsonstatisk og roere på vandet hver gang der registreres en tur.

XML filerne kan anvendes hvis klubben ønsker disse data præsenteret i sit eget CMS system eller blot har lyst til at kode egne statistikker frem for at anvende forespørgsler.

Eksempel: XML filer fra demoversionen:

Du kan se linket til din klubs XML filer under hver sæson i administrationsmodulet.

REST API

Vores SOAP API er udgået, og bliver fjernet snart. Det er blevet erstattet af vores REST API, der både er hurtigere og understytter flere funktioner. Disse API'er bruger vi selv i vores klienter.

Du kan finde dokumentationen her (kun på engelsk).